Книги от автора:

Изкуство и памет : Сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов

Колектив, Ирена Бокова, Оксана Минаева

Изкуство и памет : Сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов

120.00лв.

Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието

Колектив, Съставител Димитър Панайотов

Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието

33.00лв.

Текстил : Литературно списание : бр. 5, 2022

Колектив

Текстил : Литературно списание : бр. 5, 2022

15.00лв.

Книга за Васил Димитров

Колектив

Книга за Васил Димитров

35.00лв.

Испански разкази за любовта / Състав., ред. и предг. Любка Славова

Колектив

Испански разкази за любовта / Състав., ред. и предг. Любка Славова

15.00лв.

Текстил : Литературно списание : бр. 4, 2021

Колектив

Текстил : Литературно списание : бр. 4, 2021

10.00лв.

Испански разкази за морето / Състав., ред. и предговор Любка Славова

Колектив

Испански разкази за морето / Състав., ред. и предговор Любка Славова

10.00лв.

Текстил : Литературно списание : Бр.3

Колектив

Текстил : Литературно списание : Бр.3

10.00лв.

Археология на властта : Интердисциплинарни диалози / Под ред. на Богдан Атанасов, Илиян Боянов, Ирена Димитрова, Боян Думанов, Петранка Неделчева и Живко Узунов

Колектив

Археология на властта : Интердисциплинарни диалози / Под ред. на Богдан Атанасов, Илиян Боянов, Ирена Димитрова, Боян Думанов, Петранка Неделчева и Живко Узунов

27.00лв.

Сборник за народни умотворения : Научен и книжовен дял : Антология : Т.1. и Т.2. / Състав. Борис Христов

Колектив

Сборник за народни умотворения : Научен и книжовен дял : Антология : Т.1. и Т.2. / Състав. Борис Христов

60.00лв.

По спиралата на познанието : Сборник с доклади от научната конференция "Локус и универсум - 20 години по-късно", посветена на 80 години от рождението на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков (1938-2001)=On the spiral of knowledge : Proceedings from the conferance

Колектив

По спиралата на познанието : Сборник с доклади от научната конференция "Локус и универсум - 20 години по-късно", посветена на 80 години от рождението на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков (1938-2001)=On the spiral of knowledge : Proceedings from the conferance

25.00лв.

Българската мечта - позитивната концепция : [Сборник статии от научно-практическа конференция] = The Bulgarian dream : The positive concept / Състав. и научен ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев

Колектив

Българската мечта - позитивната концепция : [Сборник статии от научно-практическа конференция] = The Bulgarian dream : The positive concept / Състав. и научен ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев

26.00лв.

Златорогъ : Юбилейно издание по случай 100-годишнината на списанието : [Комплект]

Колектив

Златорогъ : Юбилейно издание по случай 100-годишнината на списанието : [Комплект]

20.00лв.

Текстил : Литературно списание : Бр.2. : Голямото аз – автофикция, дневници, селфи

Колектив

Текстил : Литературно списание : Бр.2. : Голямото аз – автофикция, дневници, селфи

10.00лв.

Кандидатстудентски справочник: 2020

Колектив

Кандидатстудентски справочник: 2020

10.00лв.

Текстил : Литературно списание : Бр. 1

Колектив

Текстил : Литературно списание : Бр. 1

10.00лв.

Испански разкази за Бъдни вечер, Коледа и Нова година / Състав. Любка Славова

Колектив

Испански разкази за Бъдни вечер, Коледа и Нова година / Състав. Любка Славова

10.00лв.

Арт терапия по мяра : Сборник / Състав. и ред. Александра Иванова; Рец. Катя Стойчева, Златка Михова

Колектив

Арт терапия по мяра : Сборник / Състав. и ред. Александра Иванова; Рец. Катя Стойчева, Златка Михова

27.00лв.

Преплетените истории на Балканите. Т. 1-4 (комплект)

Колектив

Преплетените истории на Балканите. Т. 1-4 (комплект)

88.00лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации

33.00лв.

Европейските ценности : Новата констелация / Александър Кьосев и др.; Състав. и науч. ред. Георги Фотев

Колектив

Европейските ценности : Новата констелация / Александър Кьосев и др.; Състав. и науч. ред. Георги Фотев

22.00лв.

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов

Колектив

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов

10.00лв.

Въведение във финансите : [Учебник за ВУЗ] / Ренета Димитрова и др.

Колектив

Въведение във финансите : [Учебник за ВУЗ] / Ренета Димитрова и др.

15.00лв.

Кандидатстудентски справочник 2019

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2019

7.00лв.

Пиеси за родината /Конкурс за нова пиеса 2018/

Колектив

Пиеси за родината /Конкурс за нова пиеса 2018/

26.00лв.

Годишник на Нов български университет : Научни изследвания : 2010

Колектив

Годишник на Нов български университет : Научни изследвания : 2010

15.00лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 3 : 2002

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 3 : 2002

7.00лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 5 : 2004

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 5 : 2004

7.00лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 6 : 2006

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 6 : 2006

7.00лв.

Култура и текст = Culture and Text: Десета международна ранноесенна школа по семиотика EFSS' 2004. София: Нов български университет, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, 2004

Колектив

Култура и текст = Culture and Text: Десета международна ранноесенна школа по семиотика EFSS' 2004. София: Нов български университет, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, 2004

7.00лв.

Примерни тестове за общообразователен изпит по руски език

Колектив

Примерни тестове за общообразователен изпит по руски език

4.00лв.

Примерни тестове за общообразователен изпит по английски език

Колектив

Примерни тестове за общообразователен изпит по английски език

4.00лв.

Литературни култури и социални митове : Ч. 2. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

Колектив

Литературни култури и социални митове : Ч. 2. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

9.00лв.

Литературни култури и социални митове : Т. 1. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

Колектив

Литературни култури и социални митове : Т. 1. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

9.00лв.

Да четем Далчев : Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев / Състав. Михаил Неделчев, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов

Колектив

Да четем Далчев : Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев / Състав. Михаил Неделчев, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов

15.00лв.

Визуалният образ : Докторантски семинар 2006-2007 : [Сборник] / Състав. Ирина Генова

Колектив

Визуалният образ : Докторантски семинар 2006-2007 : [Сборник] / Състав. Ирина Генова

15.00лв.

Младите и политиката

Колектив

Младите и политиката

8.00лв.

Финансови иновации : Изследвания и практики

Колектив

Финансови иновации : Изследвания и практики

10.00лв.

Докторантски четения : 2008 : Департамент Изкуствознание и история на културата %

Колектив

Докторантски четения : 2008 : Департамент Изкуствознание и история на културата

6.00лв.

5.10лв.

Следва брой 37/2018 %

Колектив

Следва брой 37/2018

10.00лв.

8.50лв.

На Румен Лаптев : [Каталог] / Александра Велева и др.; Състав., ретуш, дизайн, оформл. Тодор Георгиев

Колектив

На Румен Лаптев : [Каталог] / Александра Велева и др.; Състав., ретуш, дизайн, оформл. Тодор Георгиев

40.00лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 7 : 2009

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 7 : 2009

15.00лв.

Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009, София

Колектив

Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009, София

15.00лв.

Глобални пари и финанси : [Учебник] / Светослав Масларов и др.

Колектив

Глобални пари и финанси : [Учебник] / Светослав Масларов и др.

20.00лв.

Европейският град през 21 век: къде сме ние? : Сборник / Състав. Лилия Колова

Колектив

Европейският град през 21 век: къде сме ние? : Сборник / Състав. Лилия Колова

10.00лв.

Избори 2009: Европейски, парламентарни, кметски %

Колектив

Избори 2009: Европейски, парламентарни, кметски

6.00лв.

5.10лв.

Кръстьо Мирски - театрал европеец : Избрано / Състав. и науч. ред. Кристина Тошева; Ред. Александра Трифонова

Колектив

Кръстьо Мирски - театрал европеец : Избрано / Състав. и науч. ред. Кристина Тошева; Ред. Александра Трифонова

24.00лв.

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 3. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова

Колектив

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 3. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова

15.00лв.

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 4. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова

Колектив

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 4. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова

15.00лв.

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева

Колектив

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева

20.00лв.

Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики / Състав. Виолета Касърова

Колектив

Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики / Състав. Виолета Касърова

15.00лв.

Следва брой 22/2010 %

Колектив

Следва брой 22/2010

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 23/2010 %

Колектив

Следва брой 23/2010

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 24/2011 %

Колектив

Следва брой 24/2011

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 25/2012 %

Колектив

Следва брой 25/2012

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 26/2012 %

Колектив

Следва брой 26/2012

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 27/2012 %

Колектив

Следва брой 27/2012

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 28/2013 %

Колектив

Следва брой 28/2013

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 29/2013 %

Колектив

Следва брой 29/2013

10.00лв.

5.00лв.

Кандидатстудентски справочник 2012-2013 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2012-2013

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2013-2014 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2013-2014

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2014-2015 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2014-2015

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2015-2016 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2015-2016

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2016-2017 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2016-2017

10.00лв.

5.00лв.

Времената отлитат, написаното остава! : Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви = Tempora volant, scripta manent! : Studia in honorem prof. dr. Ani Levi / Състав. Магдалена Караджункова

Колектив

Времената отлитат, написаното остава! : Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви = Tempora volant, scripta manent! : Studia in honorem prof. dr. Ani Levi / Състав. Магдалена Караджункова

17.00лв.

Звуко-зримият образ : Сборник на департамент Кино, реклама и шоубизнес / Състав. и ред. Светла Христова, Елизавета Боева

Колектив

Звуко-зримият образ : Сборник на департамент Кино, реклама и шоубизнес / Състав. и ред. Светла Христова, Елизавета Боева

17.00лв.

Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда

Колектив

Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда

22.00лв.

Сборник научни доклади : 2011-2012 : [Научна конференция на Департамент "Дизайн и архитектура"] / Състав. Биляна Калоянова; Науч. ред. Борис Сергинов

Колектив

Сборник научни доклади : 2011-2012 : [Научна конференция на Департамент "Дизайн и архитектура"] / Състав. Биляна Калоянова; Науч. ред. Борис Сергинов

19.00лв.

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012

Колектив

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012

15.00лв.

Чужденецът и всекидневието : Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Колев

Колектив

Чужденецът и всекидневието : Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Колев

21.00лв.

Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова

Колектив

Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова

16.00лв.

Що е политическа философия? : Студии и фрагменти

Колектив

Що е политическа философия? : Студии и фрагменти

15.00лв.

Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП „Бизнес администрация“), 4 юни 2013 / Съст. Димитър Панайотов

Колектив

Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП „Бизнес администрация“), 4 юни 2013 / Съст. Димитър Панайотов

24.00лв.

Всичко за продан : Консумативната култура в България / Състав. и ред. Евгения Кръстева-Благоева; Авт. кол. Евгения Кръстева-Благоева и др.

Колектив

Всичко за продан : Консумативната култура в България / Състав. и ред. Евгения Кръстева-Благоева; Авт. кол. Евгения Кръстева-Благоева и др.

15.00лв.

Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова / Съст. Павлина Стефанова

Колектив

Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова / Съст. Павлина Стефанова

27.00лв.

Интернет и политика / Ерик Дашьо и др.; Състав. Александр Кутан; Прев. от фр.[език] Милен Шипчанов; Предг. Анна Кръстева

Колектив

Интернет и политика / Ерик Дашьо и др.; Състав. Александр Кутан; Прев. от фр.[език] Милен Шипчанов; Предг. Анна Кръстева

10.00лв.

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания. Том. 7, 2011, 1/2 %

Колектив

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания. Том. 7, 2011, 1/2

10.00лв.

8.50лв.

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания". Том 8, 2012, 1/2 %

Колектив

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания". Том 8, 2012, 1/2

13.00лв.

11.05лв.

Реформите в системата за национална сигурност на Република България : Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет

Колектив

Реформите в системата за национална сигурност на Република България : Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет

19.00лв.

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2012, 1

Колектив

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2012, 1

25.00лв.

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2013, 2

Колектив

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2013, 2

25.00лв.

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2014, 3

Колектив

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2014, 3

25.00лв.

Следва брой 30/2014 %

Колектив

Следва брой 30/2014

10.00лв.

5.00лв.

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др.

Колектив

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др.

25.00лв.

Реформацията - история и съвременни измерения : [Сборник] / Румен Генов и др.

Колектив

Реформацията - история и съвременни измерения : [Сборник] / Румен Генов и др.

18.00лв.

Културното наследство в съвременния град : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева = Cultural heritage in the modern city

Колектив

Културното наследство в съвременния град : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева = Cultural heritage in the modern city

18.00лв.

Годишник на департамент История : Том 1 : 2006 : История и съвременност

Колектив

Годишник на департамент История : Том 1 : 2006 : История и съвременност

15.00лв.

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа : юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н. , Созопол, 2007 / Ред. кол. Румен Генов

Колектив

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа : юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н. , Созопол, 2007 / Ред. кол. Румен Генов

16.00лв.

Анимационният свят на Иван Веселинов + CD / Състав. и ред. Светла Христова; Рец. Георг Краев, Боряна Матеева; Прев. на англ. ез. Оксана Минаева; Ред. на превода Мариана Мелнишка

Колектив

Анимационният свят на Иван Веселинов + CD / Състав. и ред. Светла Христова; Рец. Георг Краев, Боряна Матеева; Прев. на англ. ез. Оксана Минаева; Ред. на превода Мариана Мелнишка

21.00лв.

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 1. : (1996-2003)

Колектив

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 1. : (1996-2003)

10.00лв.

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 2. : (2003-2006)

Колектив

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 2. : (2003-2006)

14.00лв.

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 3. : (2007-2014)

Колектив

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 3. : (2007-2014)

16.00лв.

Кандидатстудентски справочник 2018 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2018

7.00лв.

5.95лв.

Дневници / Патриарх Кирил Български; Състав., ред., предговор и бел. Живко Лефтеров, Момчил Методиев; Богословски консултант Борис Маринов; Художник Кремен Филчева

Колектив

Дневници / Патриарх Кирил Български; Състав., ред., предговор и бел. Живко Лефтеров, Момчил Методиев; Богословски консултант Борис Маринов; Художник Кремен Филчева

29.00лв.

Следва брой 36/2018 %

Колектив

Следва брой 36/2018

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 31/2015 %

Колектив

Следва брой 31/2015

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 32/2015 %

Колектив

Следва брой 32/2015

10.00лв.

5.00лв.

Социализмът в музея на постсоциализма : Сборник статии от научноизследователския семинар есен-пролет 2012-2013 г. / Състав. Наталия Христова

Колектив

Социализмът в музея на постсоциализма : Сборник статии от научноизследователския семинар есен-пролет 2012-2013 г. / Състав. Наталия Христова

20.00лв.

Човешкият капитал : Методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) : Научно-практическа конференция = The human capital : Methodology, dimensions and practices (education-management-business) : scientific and practical conference

Колектив

Човешкият капитал : Методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) : Научно-практическа конференция = The human capital : Methodology, dimensions and practices (education-management-business) : scientific and practical conference

25.00лв.

Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес: 2013-2014

Колектив

Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес: 2013-2014

25.00лв.

В началото бе словото... : Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н.

Колектив

В началото бе словото... : Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н.

27.00лв.

Медиите в България : 25 години по-късно : Национална научнопрактическа конференция : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Райна Николова

Колектив

Медиите в България : 25 години по-късно : Национална научнопрактическа конференция : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Райна Николова

26.00лв.

Разширяването на света : Изследвания в чест на професор Богдан Богданов : [Сборник]

Колектив

Разширяването на света : Изследвания в чест на професор Богдан Богданов : [Сборник]

20.00лв.

Знанието е сила = Scientia est potentia : Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. Нели Раданова / Състав. и науч. ред. Мария Грозева-Минкова

Колектив

Знанието е сила = Scientia est potentia : Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. Нели Раданова / Състав. и науч. ред. Мария Грозева-Минкова

19.00лв.

Germanistik in Bulgarien : Band I. / Състав. Мария Грозева-Минкова и др.

Колектив

Germanistik in Bulgarien : Band I. / Състав. Мария Грозева-Минкова и др.

24.00лв.

Историкът като изследовател, гражданин и човек : Сборник с материали от конференция, посветена на 130-год. от рождението и 70-год. от смъртта на проф. Петър Мутафчиев (1883-1943) / Богдан Богданов и др.; Ред. кол. Румен Генов и др.

Колектив

Историкът като изследовател, гражданин и човек : Сборник с материали от конференция, посветена на 130-год. от рождението и 70-год. от смъртта на проф. Петър Мутафчиев (1883-1943) / Богдан Богданов и др.; Ред. кол. Румен Генов и др.

28.00лв.

Следва брой 34/2016 %

Колектив

Следва брой 34/2016

10.00лв.

5.00лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 3. : Споделено минало, оспорвани наследства

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 3. : Споделено минало, оспорвани наследства

29.00лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 2. : Пренос на политически идеологии и институции

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 2. : Пренос на политически идеологии и институции

27.00лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 1. : Национални идеологии и езикови политики

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 1. : Национални идеологии и езикови политики

21.00лв.

Наука, образование, сигурност : Т. 3. : Югоизточна Европа : новите заплахи пред регионалната сигурност : Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г.

Колектив

Наука, образование, сигурност : Т. 3. : Югоизточна Европа : новите заплахи пред регионалната сигурност : Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г.

30.00лв.

Следва брой 33/2016 %

Колектив

Следва брой 33/2016

10.00лв.

5.00лв.

Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 1 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви / Състав. Мария Спасова; Ред. кол. Павлина Стефанова и др.; Рецензенти Мария Грозева, Елена Савова

Колектив

Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 1 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви / Състав. Мария Спасова; Ред. кол. Павлина Стефанова и др.; Рецензенти Мария Грозева, Елена Савова

38.00лв.

Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция = Strategic visions : Effective management

Колектив

Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция = Strategic visions : Effective management

37.00лв.

Стоп кадър : Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов

Колектив

Стоп кадър : Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов

18.00лв.

Специализирани видове туризъм : [Учебник за ВУЗ] / Състав. и ред. Соня Алексиева

Колектив

Специализирани видове туризъм : [Учебник за ВУЗ] / Състав. и ред. Соня Алексиева

16.00лв.

Следва брой 35/2017 %

Колектив

Следва брой 35/2017

10.00лв.

5.00лв.

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество : Сборник с доклади, 16-17 ноември 2016, София = 19th century romanticism : The life and art of Dimitar Dobrovich (1916-1905)

Колектив

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество : Сборник с доклади, 16-17 ноември 2016, София = 19th century romanticism : The life and art of Dimitar Dobrovich (1916-1905)

22.00лв.

Пиеси за справедливостта / Състав. и предговор Виолета Дечева

Колектив

Пиеси за справедливостта / Състав. и предговор Виолета Дечева

26.00лв.

От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката : Сборник със статии / Състав. Кристиан Банков, Георги Гочев

Колектив

От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката : Сборник със статии / Състав. Кристиан Банков, Георги Гочев

20.00лв.

Основи на информатиката : [Учебник за ВУЗ] / Красимир Манев и др.; Рецензент Николай Киров

Колектив

Основи на информатиката : [Учебник за ВУЗ] / Красимир Манев и др.; Рецензент Николай Киров

31.00лв.

Международно биенале на стъклото : 2017

Колектив

Международно биенале на стъклото : 2017

19.00лв.

Кандидатстудентски справочник 2017 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2017

7.00лв.

3.50лв.

За нормата, шестото чувство и „незнайно-какво“ : Естетически есета върху Вкуса / Състав. и науч. ред. Лидия Денкова; Увод Сергей Стефанов, Милка Хаджикотева; Прев. Милка Хаджикотева, Лидия Денкова

Колектив

За нормата, шестото чувство и „незнайно-какво“ : Естетически есета върху Вкуса / Състав. и науч. ред. Лидия Денкова; Увод Сергей Стефанов, Милка Хаджикотева; Прев. Милка Хаджикотева, Лидия Денкова

16.00лв.

Антропология на изток от Рая : Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология" и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков / Състав. Магдалена Елчинова, Васил Гарнизов

Колектив

Антропология на изток от Рая : Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология" и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков / Състав. Магдалена Елчинова, Васил Гарнизов

34.00лв.

Български архитектурен модернизъм : Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години / Авт. и състав. Васил Макаринов, Теодор Караколев; Прев. на англ. език Мариана Мелнишка = Bulgarian modernist architecture : Examples from 1920s, 1930s, 1940s

Колектив

Български архитектурен модернизъм : Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години / Авт. и състав. Васил Макаринов, Теодор Караколев; Прев. на англ. език Мариана Мелнишка = Bulgarian modernist architecture : Examples from 1920s, 1930s, 1940s

15.00лв.