Книги от автора:

Българската мечта - позитивната концепция : [Сборник статии от научно-практическа конференция] = The Bulgarian dream : The positive concept / Състав. и научен ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев %

Колектив

Българската мечта - позитивната концепция : [Сборник статии от научно-практическа конференция] = The Bulgarian dream : The positive concept / Състав. и научен ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев

26.00лв.

22.10лв.

Златорогъ : Юбилейно издание по случай 100-годишнината на списанието : [Комплект] %

Колектив

Златорогъ : Юбилейно издание по случай 100-годишнината на списанието : [Комплект]

20.00лв.

17.00лв.

Текстил : Литературно списание : Бр.2. : Голямото аз – автофикция, дневници, селфи %

Колектив

Текстил : Литературно списание : Бр.2. : Голямото аз – автофикция, дневници, селфи

10.00лв.

8.50лв.

Кандидатстудентски справочник: 2020

Колектив

Кандидатстудентски справочник: 2020

10.00лв.

Текстил : Литературно списание : Бр. 1 %

Колектив

Текстил : Литературно списание : Бр. 1

10.00лв.

8.50лв.

Испански разкази за Бъдни вечер, Коледа и Нова година / Състав. Любка Славова %

Колектив

Испански разкази за Бъдни вечер, Коледа и Нова година / Състав. Любка Славова

10.00лв.

8.50лв.

Международно биенале на стъклото : 2019 / Константин Вълчев; Състав., прев. на англ. ез. Йована Димитрова; Худ. оформл., дизайн Софрони Върбев = International biennale of glass : 2019 : [Албум] %

Колектив

Международно биенале на стъклото : 2019 / Константин Вълчев; Състав., прев. на англ. ез. Йована Димитрова; Худ. оформл., дизайн Софрони Върбев = International biennale of glass : 2019 : [Албум]

40.00лв.

34.00лв.

Арт терапия по мяра : Сборник / Състав. и ред. Александра Иванова; Рец. Катя Стойчева, Златка Михова %

Колектив

Арт терапия по мяра : Сборник / Състав. и ред. Александра Иванова; Рец. Катя Стойчева, Златка Михова

17.00лв.

14.45лв.

Преплетените истории на Балканите. Т. 1-4 (комплект)

Колектив

Преплетените истории на Балканите. Т. 1-4 (комплект)

88.00лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации %

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации

33.00лв.

28.05лв.

Европейските ценности : Новата констелация / Александър Кьосев и др.; Състав. и науч. ред. Георги Фотев %

Колектив

Европейските ценности : Новата констелация / Александър Кьосев и др.; Състав. и науч. ред. Георги Фотев

22.00лв.

18.70лв.

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов %

Колектив

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов

10.00лв.

8.50лв.

Въведение във финансите : [Учебник за ВУЗ] / Ренета Димитрова и др. %

Колектив

Въведение във финансите : [Учебник за ВУЗ] / Ренета Димитрова и др.

12.00лв.

10.20лв.

Кандидатстудентски справочник 2019 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2019

7.00лв.

5.95лв.

Пиеси за родината /Конкурс за нова пиеса 2018/

Колектив

Пиеси за родината /Конкурс за нова пиеса 2018/

26.00лв.

Годишник на Нов български университет : Научни изследвания : 2010 %

Колектив

Годишник на Нов български университет : Научни изследвания : 2010

15.00лв.

12.75лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 3 : 2002 %

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 3 : 2002

7.00лв.

5.95лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 5 : 2004 %

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 5 : 2004

7.00лв.

5.95лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 6 : 2006 %

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 6 : 2006

7.00лв.

5.95лв.

Култура и текст = Culture and Text: Десета международна ранноесенна школа по семиотика EFSS' 2004. София: Нов български университет, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, 2004 %

Колектив

Култура и текст = Culture and Text: Десета международна ранноесенна школа по семиотика EFSS' 2004. София: Нов български университет, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, 2004

7.00лв.

5.95лв.

Примерни тестове за общообразователен изпит по руски език %

Колектив

Примерни тестове за общообразователен изпит по руски език

4.00лв.

3.40лв.

Примерни тестове за общообразователен изпит по английски език %

Колектив

Примерни тестове за общообразователен изпит по английски език

4.00лв.

3.40лв.

Modernisation, democratisation, europeanisation : La Bulgarie et la Roumanie comparees / Sous la direction de Anna Krasteva et Antony Todorov %

Колектив

Modernisation, democratisation, europeanisation : La Bulgarie et la Roumanie comparees / Sous la direction de Anna Krasteva et Antony Todorov

10.00лв.

8.50лв.

Литературни култури и социални митове : Ч. 2. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев %

Колектив

Литературни култури и социални митове : Ч. 2. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

9.00лв.

7.65лв.

Литературни култури и социални митове : Т. 1. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев %

Колектив

Литературни култури и социални митове : Т. 1. : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев / Състав. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

9.00лв.

7.65лв.

Да четем Далчев : Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев / Състав. Михаил Неделчев, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов %

Колектив

Да четем Далчев : Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев / Състав. Михаил Неделчев, Биляна Курташева, Йордан Ефтимов

15.00лв.

12.75лв.

Визуалният образ : Докторантски семинар 2006-2007 : [Сборник] / Състав. Ирина Генова %

Колектив

Визуалният образ : Докторантски семинар 2006-2007 : [Сборник] / Състав. Ирина Генова

15.00лв.

12.75лв.

Младите и политиката %

Колектив

Младите и политиката

8.00лв.

6.80лв.

Финансови иновации : Изследвания и практики %

Колектив

Финансови иновации : Изследвания и практики

10.00лв.

8.50лв.

Докторантски четения : 2008 : Департамент Изкуствознание и история на културата %

Колектив

Докторантски четения : 2008 : Департамент Изкуствознание и история на културата

6.00лв.

5.10лв.

Следва брой 37/2018 %

Колектив

Следва брой 37/2018

10.00лв.

8.50лв.

На Румен Лаптев : [Каталог] / Александра Велева и др.; Състав., ретуш, дизайн, оформл. Тодор Георгиев %

Колектив

На Румен Лаптев : [Каталог] / Александра Велева и др.; Състав., ретуш, дизайн, оформл. Тодор Георгиев

40.00лв.

34.00лв.

Les sciences politiques en Bulgarie / Sous la direction de Anna Krasteva, Antony Todorov %

Колектив

Les sciences politiques en Bulgarie / Sous la direction de Anna Krasteva, Antony Todorov

15.00лв.

12.75лв.

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 7 : 2009 %

Колектив

Антропологични изследвания : Сборник статии : Том 7 : 2009

15.00лв.

12.75лв.

Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009, София %

Колектив

Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009, София

15.00лв.

12.75лв.

Глобални пари и финанси : [Учебник] / Светослав Масларов и др. %

Колектив

Глобални пари и финанси : [Учебник] / Светослав Масларов и др.

20.00лв.

17.00лв.

Европейският град през 21 век: къде сме ние? : Сборник / Състав. Лилия Колова %

Колектив

Европейският град през 21 век: къде сме ние? : Сборник / Състав. Лилия Колова

10.00лв.

8.50лв.

Избори 2009: Европейски, парламентарни, кметски %

Колектив

Избори 2009: Европейски, парламентарни, кметски

6.00лв.

5.10лв.

Кръстьо Мирски - театрал европеец : Избрано / Състав. и науч. ред. Кристина Тошева; Ред. Александра Трифонова %

Колектив

Кръстьо Мирски - театрал европеец : Избрано / Състав. и науч. ред. Кристина Тошева; Ред. Александра Трифонова

24.00лв.

20.40лв.

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 3. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова %

Колектив

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 3. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова

15.00лв.

12.75лв.

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 4. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова %

Колектив

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 4. / Състав. Васил Гарнизов, Цвете Лазова

15.00лв.

12.75лв.

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева %

Колектив

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева

20.00лв.

17.00лв.

Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики / Състав. Виолета Касърова %

Колектив

Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики / Състав. Виолета Касърова

15.00лв.

12.75лв.

Следва брой 22/2010 %

Колектив

Следва брой 22/2010

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 23/2010 %

Колектив

Следва брой 23/2010

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 24/2011 %

Колектив

Следва брой 24/2011

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 25/2012 %

Колектив

Следва брой 25/2012

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 26/2012 %

Колектив

Следва брой 26/2012

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 27/2012 %

Колектив

Следва брой 27/2012

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 28/2013 %

Колектив

Следва брой 28/2013

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 29/2013 %

Колектив

Следва брой 29/2013

10.00лв.

5.00лв.

Кандидатстудентски справочник 2012-2013 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2012-2013

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2013-2014 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2013-2014

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2014-2015 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2014-2015

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2015-2016 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2015-2016

7.00лв.

3.50лв.

Кандидатстудентски справочник 2016-2017 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2016-2017

10.00лв.

5.00лв.

Времената отлитат, написаното остава! : Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви = Tempora volant, scripta manent! : Studia in honorem prof. dr. Ani Levi / Състав. Магдалена Караджункова %

Колектив

Времената отлитат, написаното остава! : Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви = Tempora volant, scripta manent! : Studia in honorem prof. dr. Ani Levi / Състав. Магдалена Караджункова

17.00лв.

14.45лв.

Звуко-зримият образ : Сборник на департамент Кино, реклама и шоубизнес / Състав. и ред. Светла Христова, Елизавета Боева %

Колектив

Звуко-зримият образ : Сборник на департамент Кино, реклама и шоубизнес / Състав. и ред. Светла Христова, Елизавета Боева

17.00лв.

14.45лв.

Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда %

Колектив

Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда

22.00лв.

18.70лв.

Сборник научни доклади : 2011-2012 : [Научна конференция на Департамент "Дизайн и архитектура"] / Състав. Биляна Калоянова; Науч. ред. Борис Сергинов %

Колектив

Сборник научни доклади : 2011-2012 : [Научна конференция на Департамент "Дизайн и архитектура"] / Състав. Биляна Калоянова; Науч. ред. Борис Сергинов

19.00лв.

16.15лв.

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012 %

Колектив

Годишник на департамент "Археология". Нов български университет, департамент "Археология". T. VII: Селищна археология, 2012

15.00лв.

12.75лв.

Чужденецът и всекидневието : Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Колев %

Колектив

Чужденецът и всекидневието : Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Колев

21.00лв.

17.85лв.

Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова %

Колектив

Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова

16.00лв.

13.60лв.

Що е политическа философия? : Студии и фрагменти %

Колектив

Що е политическа философия? : Студии и фрагменти

15.00лв.

12.75лв.

Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП „Бизнес администрация“), 4 юни 2013 / Съст. Димитър Панайотов %

Колектив

Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юбилейна международна научно-практическа конференция (20 години МП „Бизнес администрация“), 4 юни 2013 / Съст. Димитър Панайотов

24.00лв.

20.40лв.

Всичко за продан : Консумативната култура в България / Състав. и ред. Евгения Кръстева-Благоева; Авт. кол. Евгения Кръстева-Благоева и др. %

Колектив

Всичко за продан : Консумативната култура в България / Състав. и ред. Евгения Кръстева-Благоева; Авт. кол. Евгения Кръстева-Благоева и др.

15.00лв.

12.75лв.

Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова / Съст. Павлина Стефанова %

Колектив

Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова / Съст. Павлина Стефанова

27.00лв.

22.95лв.

Интернет и политика / Ерик Дашьо и др.; Състав. Александр Кутан; Прев. от фр.[език] Милен Шипчанов; Предг. Анна Кръстева %

Колектив

Интернет и политика / Ерик Дашьо и др.; Състав. Александр Кутан; Прев. от фр.[език] Милен Шипчанов; Предг. Анна Кръстева

10.00лв.

8.50лв.

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания. Том. 7, 2011, 1/2 %

Колектив

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания. Том. 7, 2011, 1/2

10.00лв.

8.50лв.

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания". Том 8, 2012, 1/2 %

Колектив

Orientalia : Списание за Изтока. Нов български университет, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания". Том 8, 2012, 1/2

13.00лв.

11.05лв.

Реформите в системата за национална сигурност на Република България : Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет %

Колектив

Реформите в системата за национална сигурност на Република България : Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие, организирана от департамент "Национална и международна сигурност" на Нов български университет

19.00лв.

16.15лв.

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2012, 1 %

Колектив

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2012, 1

25.00лв.

21.25лв.

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2013, 2 %

Колектив

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2013, 2

25.00лв.

21.25лв.

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2014, 3 %

Колектив

Сборник научни публикации. Нов български университет, департамент "Архитектура", департамент "Дизайн", департамент "Изящни изкуства". 2014, 3

25.00лв.

21.25лв.

Следва брой 30/2014 %

Колектив

Следва брой 30/2014

10.00лв.

5.00лв.

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др. %

Колектив

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др.

25.00лв.

21.25лв.

Реформацията - история и съвременни измерения : [Сборник] / Румен Генов и др. %

Колектив

Реформацията - история и съвременни измерения : [Сборник] / Румен Генов и др.

18.00лв.

15.30лв.

Културното наследство в съвременния град : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева = Cultural heritage in the modern city %

Колектив

Културното наследство в съвременния град : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева = Cultural heritage in the modern city

18.00лв.

15.30лв.

Годишник на департамент История : Том 1 : 2006 : История и съвременност %

Колектив

Годишник на департамент История : Том 1 : 2006 : История и съвременност

15.00лв.

12.75лв.

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа : юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н. , Созопол, 2007 / Ред. кол. Румен Генов %

Колектив

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа : юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н. , Созопол, 2007 / Ред. кол. Румен Генов

16.00лв.

13.60лв.

The animation world of Ivan Vesselinov + CD / Comp. and ed. Svetla Hristova; Rev. Georg Kraev, Boryana Mateeva; Eng. transl. Oksana Minaeva; Ed. of the transl. Mariana Melnishka %

Колектив

The animation world of Ivan Vesselinov + CD / Comp. and ed. Svetla Hristova; Rev. Georg Kraev, Boryana Mateeva; Eng. transl. Oksana Minaeva; Ed. of the transl. Mariana Melnishka

21.00лв.

17.85лв.

Анимационният свят на Иван Веселинов + CD / Състав. и ред. Светла Христова; Рец. Георг Краев, Боряна Матеева; Прев. на англ. ез. Оксана Минаева; Ред. на превода Мариана Мелнишка %

Колектив

Анимационният свят на Иван Веселинов + CD / Състав. и ред. Светла Христова; Рец. Георг Краев, Боряна Матеева; Прев. на англ. ез. Оксана Минаева; Ред. на превода Мариана Мелнишка

21.00лв.

17.85лв.

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 1. : (1996-2003) %

Колектив

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 1. : (1996-2003)

10.00лв.

8.50лв.

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 2. : (2003-2006) %

Колектив

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 2. : (2003-2006)

14.00лв.

11.90лв.

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 3. : (2007-2014) %

Колектив

В градината с розите : Лекции и слова : Ч. 3. : (2007-2014)

16.00лв.

13.60лв.

Кандидатстудентски справочник 2018 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2018

7.00лв.

5.95лв.

Дневници / Патриарх Кирил Български; Състав., ред., предговор и бел. Живко Лефтеров, Момчил Методиев; Богословски консултант Борис Маринов; Художник Кремен Филчева %

Колектив

Дневници / Патриарх Кирил Български; Състав., ред., предговор и бел. Живко Лефтеров, Момчил Методиев; Богословски консултант Борис Маринов; Художник Кремен Филчева

29.00лв.

24.65лв.

Следва брой 36/2018 %

Колектив

Следва брой 36/2018

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 31/2015 %

Колектив

Следва брой 31/2015

10.00лв.

5.00лв.

Следва брой 32/2015 %

Колектив

Следва брой 32/2015

10.00лв.

5.00лв.

Социализмът в музея на постсоциализма : Сборник статии от научноизследователския семинар есен-пролет 2012-2013 г. / Състав. Наталия Христова %

Колектив

Социализмът в музея на постсоциализма : Сборник статии от научноизследователския семинар есен-пролет 2012-2013 г. / Състав. Наталия Христова

20.00лв.

17.00лв.

Човешкият капитал : Методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) : Научно-практическа конференция = The human capital : Methodology, dimensions and practices (education-management-business) : scientific and practical conference %

Колектив

Човешкият капитал : Методология, измерения и практики (образование – мениджмънт – бизнес) : Научно-практическа конференция = The human capital : Methodology, dimensions and practices (education-management-business) : scientific and practical conference

26.00лв.

22.10лв.

Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес: 2013-2014 %

Колектив

Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес: 2013-2014

25.00лв.

21.25лв.

В началото бе словото... : Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. %

Колектив

В началото бе словото... : Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н.

27.00лв.

22.95лв.

Медиите в България : 25 години по-късно : Национална научнопрактическа конференция : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Райна Николова %

Колектив

Медиите в България : 25 години по-късно : Национална научнопрактическа конференция : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Райна Николова

26.00лв.

22.10лв.

Разширяването на света : Изследвания в чест на професор Богдан Богданов : [Сборник] %

Колектив

Разширяването на света : Изследвания в чест на професор Богдан Богданов : [Сборник]

20.00лв.

17.00лв.

Знанието е сила = Scientia est potentia : Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. Нели Раданова / Състав. и науч. ред. Мария Грозева-Минкова %

Колектив

Знанието е сила = Scientia est potentia : Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. Нели Раданова / Състав. и науч. ред. Мария Грозева-Минкова

19.00лв.

16.15лв.

Germanistik in Bulgarien : Band I. / Състав. Мария Грозева-Минкова и др. %

Колектив

Germanistik in Bulgarien : Band I. / Състав. Мария Грозева-Минкова и др.

24.00лв.

20.40лв.

Историкът като изследовател, гражданин и човек : Сборник с материали от конференция, посветена на 130-год. от рождението и 70-год. от смъртта на проф. Петър Мутафчиев (1883-1943) / Богдан Богданов и др.; Ред. кол. Румен Генов и др. %

Колектив

Историкът като изследовател, гражданин и човек : Сборник с материали от конференция, посветена на 130-год. от рождението и 70-год. от смъртта на проф. Петър Мутафчиев (1883-1943) / Богдан Богданов и др.; Ред. кол. Румен Генов и др.

28.00лв.

23.80лв.

Следва брой 34/2016 %

Колектив

Следва брой 34/2016

10.00лв.

5.00лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 3. : Споделено минало, оспорвани наследства %

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 3. : Споделено минало, оспорвани наследства

29.00лв.

24.65лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 2. : Пренос на политически идеологии и институции %

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 2. : Пренос на политически идеологии и институции

27.00лв.

22.95лв.

Преплетените истории на Балканите : Т. 1. : Национални идеологии и езикови политики %

Колектив

Преплетените истории на Балканите : Т. 1. : Национални идеологии и езикови политики

21.00лв.

17.85лв.

Наука, образование, сигурност : Т. 3. : Югоизточна Европа : новите заплахи пред регионалната сигурност : Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г. %

Колектив

Наука, образование, сигурност : Т. 3. : Югоизточна Европа : новите заплахи пред регионалната сигурност : Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г.

30.00лв.

25.50лв.

Следва брой 33/2016 %

Колектив

Следва брой 33/2016

10.00лв.

5.00лв.

Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 1 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви / Състав. Мария Спасова; Ред. кол. Павлина Стефанова и др.; Рецензенти Мария Грозева, Елена Савова %

Колектив

Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 1 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви / Състав. Мария Спасова; Ред. кол. Павлина Стефанова и др.; Рецензенти Мария Грозева, Елена Савова

38.00лв.

32.30лв.

Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция = Strategic visions : Effective management %

Колектив

Стратегически визии : Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес) : Научно-практическа конференция = Strategic visions : Effective management

37.00лв.

31.45лв.

Стоп кадър : Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов %

Колектив

Стоп кадър : Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов

18.00лв.

15.30лв.

Специализирани видове туризъм : [Учебник за ВУЗ] / Състав. и ред. Соня Алексиева %

Колектив

Специализирани видове туризъм : [Учебник за ВУЗ] / Състав. и ред. Соня Алексиева

16.00лв.

13.60лв.

Следва брой 35/2017 %

Колектив

Следва брой 35/2017

10.00лв.

5.00лв.

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество : Сборник с доклади, 16-17 ноември 2016, София = 19th century romanticism : The life and art of Dimitar Dobrovich (1916-1905) %

Колектив

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество : Сборник с доклади, 16-17 ноември 2016, София = 19th century romanticism : The life and art of Dimitar Dobrovich (1916-1905)

22.00лв.

18.70лв.

Пиеси за справедливостта / Състав. и предговор Виолета Дечева %

Колектив

Пиеси за справедливостта / Състав. и предговор Виолета Дечева

26.00лв.

22.10лв.

От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката : Сборник със статии / Състав. Кристиан Банков, Георги Гочев %

Колектив

От думите към живота : Богдан Богданов и семиотиката : Сборник със статии / Състав. Кристиан Банков, Георги Гочев

20.00лв.

17.00лв.

Основи на информатиката : [Учебник за ВУЗ] / Красимир Манев и др.; Рецензент Николай Киров %

Колектив

Основи на информатиката : [Учебник за ВУЗ] / Красимир Манев и др.; Рецензент Николай Киров

31.00лв.

26.35лв.

Международно биенале на стъклото : 2017 / Константин Вълчев; Състав. Габриела Тончева; Прев. на англ. ез. Габриела Тончева, Добромира Терпешева; Худ. оформл., дизайн Софрони Върбев = International biennale of glass : 2017 : [Албум] %

Колектив

Международно биенале на стъклото : 2017 / Константин Вълчев; Състав. Габриела Тончева; Прев. на англ. ез. Габриела Тончева, Добромира Терпешева; Худ. оформл., дизайн Софрони Върбев = International biennale of glass : 2017 : [Албум]

19.00лв.

16.15лв.

Кандидатстудентски справочник 2017 %

Колектив

Кандидатстудентски справочник 2017

7.00лв.

3.50лв.

За нормата, шестото чувство и „незнайно-какво“ : Естетически есета върху Вкуса / Състав. и науч. ред. Лидия Денкова; Увод Сергей Стефанов, Милка Хаджикотева; Прев. Милка Хаджикотева, Лидия Денкова %

Колектив

За нормата, шестото чувство и „незнайно-какво“ : Естетически есета върху Вкуса / Състав. и науч. ред. Лидия Денкова; Увод Сергей Стефанов, Милка Хаджикотева; Прев. Милка Хаджикотева, Лидия Денкова

16.00лв.

13.60лв.

Антропология на изток от Рая : Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология" и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков / Състав. Магдалена Елчинова, Васил Гарнизов %

Колектив

Антропология на изток от Рая : Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент "Антропология" и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков / Състав. Магдалена Елчинова, Васил Гарнизов

34.00лв.

28.90лв.

Български архитектурен модернизъм : Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години / Авт. и състав. Васил Макаринов, Теодор Караколев; Прев. на англ. език Мариана Мелнишка = Bulgarian modernist architecture : Examples from 1920s, 1930s, 1940s %

Колектив

Български архитектурен модернизъм : Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години / Авт. и състав. Васил Макаринов, Теодор Караколев; Прев. на англ. език Мариана Мелнишка = Bulgarian modernist architecture : Examples from 1920s, 1930s, 1940s

8.00лв.

6.80лв.