Доцент по теория на литературата в Нов български университет. Той е автор на книгите „Пол де Ман: опити с невъзможното“ (2002) и „Животното като литературна провокация: „анималистиката“ на Емилиян Станев“ (2010), както и на множество статии и рецензии в литературни медии и научни сборници. Ръководител е на департамент „Нова българистика“ на НБУ.

Книги от автора: