Художник-калиграф, графичен дизайнер и преподавател по шрифт и калиграфия в НБУ. Убедено вярва в красотата на буквените форми и нуждата от приемственост между поколенията български художници и изследователи на шрифтовото изкуство.

Книги от автора: