Преподавател в департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет. Директор на изследователската лаборатория „Количествени методи“. Бил е главен експерт към Комисията за енергийно и водно регулиране

Книги от автора: