Доктор на философските науки (2012) и професор по философия (2013). Неговите интереси и изследвания засягат историята на българската философска мисъл (Д. Михалчев, Кр. Кръстев, диалектическия материализъм), методологията на науката, философската логика и някои метафилософски въпроси (за същността на философията, за погрешното обобщение във философията и пр.).

Книги от автора: