Д-р Теодора Ризова е главен асистент в департамент „Администрация и управление“ (направление „Туризъм“) на Нов български университет. През 2013 г. е отличена със „Златен приз“ за висок професионализъм в обучението на кадрите в туризма в България. Автор е на многобройни публикации, посветени на балнео-, СПА и уелнес туризма, участник в международни и национални конференции, свързани с проблемите на управлението на туризма. Член е на научни редакционни колегии на Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (Полша) и Hochschule Heilbronn (Германия). Научните ѝ интереси обхващат областта на мениджмънта на хотелиерството, регулацията и стандартизацията на туристическите дейности.

Книги от автора: