Преподавател в департамент „Философия и социология“ на Нов български университет и научен сътрудник в Института по философия и социология - БАН

Книги от автора: