Клиничен психолог и психоаналитик с над 15-годишен професионален опит. Работи индивидуално с възрастни с емоционални и отношенчески проблеми. Завършва бакалавърска програма по психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива магистърска степен по клинична психология в Нов български университет и научна степен „доктор по психология“ с дисертация на тема „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти“. През 2017 г. завършва обучение за психоаналитик към Психоаналитичния институт за Източна Европа „Хан-Грьон Пракен“ и Българското психоаналитично общество. Автор е на поредица публикации в областта на ментализацията, личностовите разстройства и изследванията в психоанализата. Води курсове по клинична психология, психотерапия и психоанализа в Нов български университет, както и курс по психоаналитични изследвания към обучителната програма на Българското психоаналитично общество.

Книги от автора: