Доц. д-р Стоян Лазаров е роден в Панагюрище. Завършва биология в Софийския университет, а през 1999 г. защитава докторска дисертация по арахнология в Института по зоология при БАН. Работи в Националния природонаучен музей към БАН и преподава в Нов български университет. Автор е на над 60 научни статии в областта на арахнологията и участва в над 40 научноизследователски експедиции, изследващи фауната на паяците на Балканите, в Турция и Грузия. Участвал е в над 200 игрални филми с животни и води курс „Режисиране на животни в киното“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Член е на ESA (European Society of Arachnology) и ISA (International Society of Arachnology).

Книги от автора: