Доктор по право и преподавател в департамент „Право“ на Нов български университет

Книги от автора: