Ралица Костадинова е доктор по наказателно право, главен асистент в департамент „Право“ на Нов български университет. Води лекционни и тренингови курсове в областта на Наказателното право и Наказателното право на Европейския съюз в магистърските програми „Право“ и „Криминология и превенция на престъпността“. Член е на Българската асоциация по криминология. Има практически опит като лектор в обучения, организирани от Националния институт по правосъдие и Софийската адвокатска колегия по въпросите на транспортните престъпления.

Книги от автора: