Райнер Мария Рилке (1875, Прага, Австро-Унгария – 1926, Монтрьо, Швейцария) е немскоезичен поет, един от най-значимите творци на своето време, поет на прага между късната романтика и ранната модерност. Творчеството му е повлияно от Шопенхауер, Ницше и Лу Андреас-Саломе. За гроба си сам избира написана от него епитафия, в която розата е символ на единството и прехода от живота към смъртта: Розо, ти истинско противоречие, желанието да не бъдеш ничий сън под толкова клепачи.

Книги от автора: