Райна Николова е доктор на юридическите науки и професор по административен процес в Нов български университет. Академичната ѝ кариера преминава още през Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ (Благоевград) и Висше училище „Колеж по пощи и телекомуникации“ (София). В периода 1997–2003 г. е юрисконсулт и административен директор на Българската национална телевизия, а от 2004 до 2010 г. е член на Съвета на електронните медии. Член е на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти, както и участник е международни и национални научноизследователски проекти. Автор е на няколко монографии и на десетки статии и студии в специализирания научен и периодичен печат.

Книги от автора: