Доктор по психология, работи в департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет. Има дългогодишен преподавателски и изследователски опит. Автор е на над 20 преводни версии и адаптации на психометрични инструменти за България. Има принос за разширяване на обхвата на научните изследвания на Теорията за междуличностно приемане-отхвърляне (InterPersonal Acceptance-Rejection Theory, IPARTheory). Тя е един от авторите на Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години и Скрининг тест за деца на възраст 3-3,6 г. Автор е на множество научни публикации в международни и български издания и съавтор и редактор на няколко книги. Асоцииран член е на Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection към University of Connecticut. От 2022 г. е председател на International Society of Interpersonal Acceptance and Rejection. Изследователските ѝ интереси са в областта на психология на развитието с фокус ранна и предучилищна възраст, междуличностни отношения, развитие на социални и емоционални умения, психодиагностика, адаптация и стандартизация на психологически инструменти и др

Книги от автора: