Преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Автор е на многобройни публикации в областта на когнитивното моделиране, социалните и моралните дилеми, експерименталната теория на игрите и експерименталната философия. Преподава курсове по когнитивно моделиране, вземане на решение и преценка, социални дилеми, съзнание и невронни мрежи в бакалавърските програми по психология и информатика, както и в магистърската програма по когнитивна наука.

Книги от автора: