Миряна Йорданова преподава устройствено планиране в програма „Архитектура“ на Департамент „Архитектура“, Магистърски факултет, Нов български университет. Завършва архитектура в УАСГ (1974), доктор на НБУ (2014). Специализира в Централноевропейския университет в Прага, Чехословакия – програма „История и философия на изкуството и архитектурата“ (1992) и в Будапеща, Унгария – Културно наследство и интеграция на мултикултурните градове 1700-1989 (1998, 1999), в Института по теория и история на архитектурата и градоустройството, ЕТХ, Цюрих. Швейцария – „Културното наследство на модернизма“.

Книги от автора: