Доктор по музикознание на Нов български университет. Доцент по пиано, облигатно пиано, акомпанимент и клавирна методика от 2008 г. и професор по музикално продуцентство и музикална социология от 2016. От 2009 е ръководител на департамент „Музика“ в НБУ. Члeн е на Съюзa на българските композитори, секция „Музиколози“. Председател е на Съюза на музикалните и танцови дейци, дружество „Музиканти-педагози“. Публикува над 60 научни статии и студии в различни издания и сайтове от национално и международно значение. Участва активно в конференции в България и Европа. Ръководител е на над 200 проекта с финансиране от различни програми на национално и европейско ниво. Автор е на три монографии: „Български композиторски визии за слухово възпитание при усвояване на начални клавирни умения (пиеси, написани и издадени през 90-те години на ХХ век)“; „Теоретичното наследство на Андрей Стоянов. Източници, аспекти, проекции“; „Музика и публики. Нови концепции за отвореност“.

Книги от автора: