Д-р Милена Караилиева е доцент в департамент „Администрация и управление“ (направление „Туризъм“) на Нов български университет. Притежава дългогодишен преподавателски опит в курсове и програми по туризъм на НБУ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Лесотехнически университет - София. Автор е на множество публикации в областта на управлението на туризма, психологията на туристическото поведение, конкурентоспособността на туристическия продукт и управлението на човешкия капитал.

Книги от автора: