Роден през 1953 г. в Казахстан. Доктор на историческите науки и професор по нова и най-нова история в Харковския университет „В. Н. Каразин“ и в Нов български университет. Член е на Българската академия на науките и на Съюза на учените в България. От 1997 до 2001 г. е съветник и временно управляващ Посолството на Украйна в София. Автор и съавтор е на над 30 книги и на повече от 300 научни статии по история на българската диаспора в пределите на Руската империя, Съветския съюз и постсъветското пространство, както и по въпросите на българо-украинските отношения. Основател и ръководител на Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Харковския университет.

Книги от автора: