Мая Ангелова е доктор по българска литература, главен асистент във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий" и хоноруван преподавател в Нов български университет. Асоцииран член на изследователския екип на научноизследователската програма на департамент „Нова българистика" на НБУ „Литературата на Народна република България (1946-1990)". Автор е на изследването „Българският производствен роман (2014) и на поетическата книга „Морска карта" (2012).

Книги от автора: