Лилия Гурова е дългогодишен преподавател по философия на науката, история и философия на психологията и основи на когнитивната наука в Нов български университет. Има над 130 публикации в международни и български издания. Член е на Асоциацията по философия на науката (PSA), на Обществото по когнитивна наука (CSS), на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA) и е избирана в ръководството на последната в периода 2013–2015 г. Участва в учредяването на Българското общество по аналитична философия, на Източноевропейската мрежа по философия на науката (EENPS) и на мрежата POND (Философия на науката около Средиземноморието).

Книги от автора: