Д-р Кристиян Хаджиев е доцент по „Социално управление“ и ръководител на департамент „Администрация и управление“ в Нов български университет. Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление (АПИУ) и на редколегията на списание „Икономическа мисъл“. Автор е на четири монографии, два учебника и над 35 статии и студии във водещи научни списания.

Книги от автора: