Климент Иванов е български архитект. Той се занимава с архитектурно проектиране, с изследователска и с преподавателска дейност. Климент Иванов е основател и водещ проектант в архитектурното бюро „Климент Иванов Архитекти“. То работи в сферите на жилищните и обществени сгради, на реконструкцията и промяната на функцията на сградите, на интериорния и на продуктовия дизайн. Негови проекти са спечелили редица международни и национални конкурси и награди. През 2021 година негов проект е удостоен с номинация на Конкурса за съвременна архитектура на Европейския съюз „Mies van der Rohe Award 2022“. Климент Иванов изучава архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. През 1999 г. е лауреат на наградата „Студент на годината на Архитектурен факултет ‘99“. През 2000 година се дипломира като магистър по Архитектура с отличие под съвместното ръководство на доц. арх. Георги Берберов и арх. Танко Серафимов. През 2006 година е поканен като хоноруван преподавател в Департамент „Архитектура“ на Нов български университет, а от 2010 година е редовен асистент. Той създава курсовете по Компютърно архитектурно проектиране и въвежда курсове по Компютърна визуализация и Компютърна графика. Преподавал е в програми по архитектура и на други университети в страната. През 2014 година Климент Иванов защитава докторска дисертация в Нов български университет на тема „Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите“ с научен ръководител доц. д-р арх. Анна Аврамова. Понастоящем Климент Иванов е главен асистент и програмен консултант в департамент „Архитектура“ на Нов български университет, като води лекции и упражнения по жилищни сгради, бизнес паркове и дипломно проектиране.

Книги от автора: