Изкуствовед, специалист по история на античното изобразително изкуство. Автор на книги и статии, в които се обсъждат проблемите на античната иконография и мястото на визуалния декор в архитектурната среда.

Книги от автора: