Гл. ас. д-р Иван Неделчев е възпитаник на Националната спортна академия (НСА) с три специалности – физическо възпитание, треньор по културизъм и фитнес и спортна психология. Придобива докторска степен отново в НСА през 2014 г. с дисертация, посветена на личностните характеристики на спортисти, занимаващи се с културизъм и фитнес, като в същата година става щатен преподавател и директор на курсовете по спорт в Нов български университет. Научно-изследователската му работа, която до момента обхваща над двадесет публикации на български и английски език, както и ежегодни участия в национални и международни научни конференции, е съчетана с практическа дейност в парк-хотел „Витоша“, където работи като професионален фитнес треньор от 8 години.

Книги от автора: