Проф. Иван Ланджев е преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет и изследовател в Института по математика и информатика на БАН. Той е кандидат на математическите науки (1990) и доктор на математическите науки (2000). Специализирал е в Техническия университет – Мюнхен и в Университета на Салфорд като стипендиант на DAAD, Alexander von Humboldt Stiftung и The Royal Society. Бил е гост-професор в Мичиганския технически университет, Техническия университет – Мюнхен, Университета на Байройт, Университета на Гент, Университета на Чжъцзян. Научните му интереси са в областта на теорията на кодирането, криптографията, теорията на дизайните, крайните геометрии и теорията на графите. Автор е на над 150 научни и научнопопулярни статии.

Книги от автора: