Професор по история и теория на изкуствата. Сред нейните публикации са книгите: Модернизъм и модерност – (не) възможност за историзиране (2004), Tempus fugit. За съвременното изкуство и визуалният образ (2007) и Modern Art in Bulgaria: First Histories and Present Narratives beyond the Paradigm of Modernity (2013). Била е стипендиантка на Фондация „Пол Гети“ (1994, 1998), Колеж „Нова Европа“, Букурещ (2004), Националния институт за история на изкуството, Париж (2005), Центъра за академични изследвания, София (2016 – 2017), Campus France – с проект, реализиран в Националния институт по история на изкуството, Париж (2019).

Книги от автора: