Доц. Георги Пеев е роден през 1961 г. в София. Завършва с магистърска степен по история Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1994 г. защитава степен DEA в INALCO – Париж, след което е докторант в École Pratique des Hautes Études en Sorbonne – Париж. От 2002 г. е преподавател в Нов български университет. Автор е на над 50 изследвания в областта на историята и администрацията, публикувани в научни издания в България, Франция, Германия, Австрия, Русия, Турция, Гърция и Ливан.

Книги от автора: