Георги Гочев (роден 1981 г.) е класически филолог, публицист и преводач от старогръцки език. Превел е на български Платоновите диалози „Държавата“, „Пир“ и „Закони“ (последния съвместно с Невена Панова), Аристотеловата „Поетика“, „Медея“ на Еврипид (съвместно с поетесата Петя Хайнрих). За преводите си на „Държавата“ и „Поетика“ е отличен с националната награда за хуманитаристика „Христо Г. Данов“ (2016 г.), а за театралния и образователен проект „Медея“ с наградата за хуманитаристика „Проф. Богдан Богданов“ (2020 г., заедно с актрисата Снежина Петрова). От 2010 г. е преподавател в Нов български университет, София.

Книги от автора: