Доктор по психология и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Тя е част от екипа на Изследователския център по когнитивна наука и директор на Лабораторията за изследване на решенията и поведението, НБУ. Научните ѝ интереси са свързани с моралната преценка, теорията на игрите, вземането на решение. В изследователската си дейност тя комбинира психологически експерименти, технологии за проследяване на погледа (eye tracking) и запис на физиологични показатели. Участвала е в различни международни изследователски проекти. Автор е на десетки научни публикации в международни и български издания.

Книги от автора: