Евелина Стайкова е доктор по политически науки и преподавател в департамента по Политически науки на НБУ. Изследовател в CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания). Преподавателските и научните й интереси включват теми, свързани с градските политики и местната демокрация, миграционните изследвания, популистките партии и движения. Притежава богат опит като координатор и участник в различни проекти в сферите на анализа на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градските политики. Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания.

Книги от автора: