Екатерина Тодорова  е магистър по логопедия и доктор по психология. Доцент по обществено здраве към Нов български университет. Един от водещите специалисти в областта на дислексията. Член е на "Национално сдружение на логопедите в България" и "Дружество на психолозите в България". Автор е на програма за идентификация, обучение и оценяване на студенти с дислексия в Нов български университет.

Книги от автора: