Проф. д-р Даниела Пиларска е родена в София. Завършва биология в Софийския университет, а през 1987 г. защитава докторска дисертация по паразитология в Карловия университет в Прага, Чехия. Професор е в Нов български университет и в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Професионалните ѝ интереси са в областта на зоологията, паразитологията и биологичния контрол на вредни насекоми. Има над 115 научни публикации, повечето в международни списания. Участвала е в над 70 международни и национални научни форуми и е ръководила международни и национални проекти. Член е на Паразитологичното дружество и на Society for Invertebrate Pathology.

Книги от автора: