Преподавател в департамент „Археология“ на Нов български университет от 2004 г. Научните му интереси са насочени основно към археологията и историята на икономиката, занаятите и изкуството в епохата на Късната античност и Великото преселение на народите, но в проучванията си засяга още проблемите на миграционните процеси, етническата принадлежност и взаимодействието между политика и археология. Стипендиант е на ЮНЕСКО и Британската академия.

Книги от автора: