Aнтоанета Алипиева е професор по нова и най-нова българска литература в ШУ „Епископ К. Преславски“ и в Белградския университет. Научните ѝ интереси са в областта на литературната критика и литературната история. Автор е на редица книги, сред които: „Българската поезия от 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността“ (2004), „Дневниците на българските писатели от втората половина на XX век“ (2007), „Българската лирика през 70-те години на ХХ век“ (2010), „В театъра на литературата“ (2012),„Българска лирика: „забутаното поколение“ от 80-те години на ХХ век“ (2014), „Литература и национализъм в България от последното десетилетие от 20 век до ден днешен. Поглед отвътре“ (2017). Съставител е на сб. „Списание „Българска мисъл“ (1999), „Петър Алипиев. Лирика“ (2000) и на „Българска поезия от 60-те години на XX век. Антология“ (2004).

Книги от автора: