ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ описват взаимоотношенията между Книжарници и книгоразпространение, звено на Нов български университет и Потребителите на електронни услуги, ползващи Електронна книжарница НБУ наричана също Сайт, както и отношенията със същите Потребители, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Електронна книжарница НБУ, наричани за по-кратко Услуги.

ПРИ „КЛИКВАНЕТО” НА ВСЕКИ ЕДИН БУТОН, ОБЕКТ ИЛИ ЛИНК, НАМИРАЩ СЕ НА ТОЗИ САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖАРНИЦА НА НБУ.

СЧИТА СЕ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ БЕЗУСЛОВНО И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Условия за ползване на Сайта

Потребителят разбира и приема факта, че Електронна книжарница НБУ не поема отговорност за вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или невъзможност за използване) на Сайта.

В случай че използването на настоящия Сайт или материали от него доведе до възникването на щети, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването им.

На Сайта си Електронна книжарница НБУ предоставя единствено информация и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

Собственост над съдържанието

Съдържанието на Сайта на Електронна книжарница НБУ – текст и изображения – е със запазени авторски права. Без изричното писмено разрешение на Книжарници и книгоразпространение НБУ използването на съдържащото се в Сайта, в разрез с тези Общи условия, е забранено!

 

Задължения на потребителя при регистриране

Потребителят се съгласява:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, наричана по-долу Лични данни
  • своевременно да отразява настъпилите промени в Личните си данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Електронна книжарница НБУ има право да закрие и/или изтрие информацията за Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Материалите и услугите на Сайта са предоставени за ползване от най-широка публика. С оглед сигурността и защитата на Потребителите, Електронна книжарница НБУ уведомява всички родители, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

 

Предоставяне на личните данни. Kонфиденциална политика

Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Електронна книжарница НБУ при ползването на Сайта от него. Потребителят има право и на нанасяне на промени в тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Електронна книжарница НБУ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги или от служител на Електронна книжарница НБУ при необходимост от помощ.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Електронна книжарница НБУ за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги от Сайта и във всички сайтове на Книжарници и книгоразпространение, Център за книгата НБУ.

Електронна книжарница НБУ изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Електронна книжарница НБУ си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.

 

Достъп, потребителско име и парола, сигурност

След като завърши процеса по регистрация, Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че това име не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Електронна книжарница НБУ.

Потребителят е отговорен да запази в тайна получените потребителско име и парола и да не ги предоставя на трети лица. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Електронна книжарница НБУ за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загуба/забравяне на паролата, Потребителят може да изиска нейното възстановяване чрез предоставения за тази цел формуляр. Електронна книжарница НБУ автоматично ще изпрати съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола, на предоставения от Потребителя в процеса на регистрация e-mail.

Електронна книжарница НБУ не носи отговорност за каквито и да са щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

 

Авторски права и ограничения, свързани с тях

Електронна книжарница НБУ дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Електронна книжарница НБУ или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Електронна книжарница НБУ си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Книжарници и книгоразпространение Център за книгата НБУ и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Електронна книжарница НБУ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от Електронна книжарница НБУ стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид и опаковка без никакво въздействие от страна на Електронна книжарница НБУ и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 

Препратки от и към Електронна книжарница НБУ

Собствениците на сайтове и страници извън  Електронна книжарница НБУ  имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Сайта при следните условия:

Препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й.

Със създаването на препратка към Електронна книжарница НБУ собственикът на сайт декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не използва услугите на Електронна книжарница НБУ

Предоставените препратки на Сайта на Електронна книжарница НБУ към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Електронна книжарница НБУ, и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

Електронна книжарница НБУ не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и/или за тяхното съдържание. Електронна книжарница НБУ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на свойте Потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението на такъв сайт и всички рискове, свързани с него, е изцяло оговорност на Потребителя.

 

Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Електронна книжарница НБУ не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Електронна книжарница НБУ не носи отговорност за неточности в описанието на стоки, които не са издания на НБУ.

Всички посочени на сайта цени на стоки са в лева с включен ДДС.

Електронна книжарница НБУ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

 

Закупуване на стока и/или услуга

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, предоставяни от Електронна книжарница НБУ. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за плащане и доставка, според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя (или откаже) избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с Електронна книжарница НБУ, касаещи конкретната покупка, а поръчката се смята за направена след натискане на бутона ЗАВЪРШЕТЕ ПОРЪЧКАТА в края на формуляра за поръчка.

Електронна книжарница НБУ има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора за конкретната поръчка.

При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, Електронна книжарница НБУ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива.

 

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати пълната стойност на доставената поръчка (включително разходите по доставката) в момента на получаване на представителя на Електронна книжарница НБУ или на куриера, извършващ доставката.

При плащане по банков път, Потребителят превежда сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Електронна книжарница НБУ и едва след като преводът на сумата бъде потвърден от банката, поръчаните стоки и услуги се доставят.

 Всеки клиент може да заплати сумата за направена поръчка в Електронната книжарница на НБУ с кредитна или дебитна карта. (чрез виртуалния ПОС терминал в сайта).


При отказ от направена поръчка, заплатена с кредитна или дебитна карта (чрез виртуалния ПОС терминал в сайта) и връщане съгласно Общите условия на закупена стока, от Електронната книжарница на НБУ ще бъде върната заплатената сума по сметката от която е извършено плащането.


Срокът за възстановяване на заплатена с кредитна или дебитна карта сума, (чрез виртуалния ПОС терминал в сайта) при отказ от направена покупка, е до 7 (седем) дни, считано от деня на приемане на върнатата стока.

 

Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Електронна книжарница НБУ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 3 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 3 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Електронна книжарница НБУ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя за това, когато не се променя начина на доставка.

При получаване на поръчката Потребителят трябва да провери съдържанието на пратката за съответствия на доставеното със заявката.

При установяване на някакви нарушения във външния вид на стоката, трябва да се обърнете към приносителя за съставяне на протокол за увредена пратка.

В случай че не отворите пратката веднага и не отчетете евентуална щета, произтичаща от сахранение и транспорт, Електронна книжарница НБУ не поема ангажимент за подмяна на увредения артикул(и).

 

Гаранция за качество

Ако сте закупили книга от Електронна книжарница НБУ, в която сте открили печатен дефект (липсващи или разменени страници, или нечетивен текст), ние ще заменим вашата книга с нова и ще поемем разходите по транспорта. За оплаквания от дефектни книги, моля свържете се с нас на имейл bookshop@nbu.bg, като посочите номера на вашата поръчка.

Ако сте закупили наша книга от друг търговец (независимо дали от онлайн или физическа книжарница), моля обърнете се към него за рекламация.

 

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката й не е отваряна (опаковката на междинния доставчик на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

В случай че Потребителят се откаже от поръчката си след изпращането й от офиса на Електронна книжарница НБУ, то той следва да заплати таксата за траспорт, съответно и за двете посоки (за изпращането и за връщането на пратката в офиса на Електронна книжарница НБУ).

 

Други

Електронна книжарница НБУ има право да променя технологията и дизайна на предоставяната Услуга без предварително известяване.

Електронна книжарница НБУ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови Услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните Услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и факта, че Електронна книжарница НБУ е свързана с тази мрежа, Електронна книжарница НБУ не гарантира, че потокът информация към и от Електронна книжарница НБУ няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без персонално уведомяване на Потребителите. Електронна книжарница НБУ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.

При използване услугите на Електронна книжарница НБУ. Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Всички въведени данни са конфиденциални и служат само за получаване на закупени стоки и издаване на документи. Те не се преотстъпват на трети лица по никакъв повод.

Използваните в Електронна книжарница НБУ текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт без изричното писмено съгласие на Електронна книжарница НБУ, се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията".

 

Валидност и действие

Електронна книжарница НБУ си запазва правото по всяко време да внася промени в Общите условия. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в Сайта.

С приемането на тези Общи условия, Потребителят се съгласява да се информира за промените. При продължаване използването на Сайта и услугите на Електронна книжарница НБУ и след влизането в сила на нови Общи условия, ще се счита, че Потребителят е изразил съгласието си с последната публикувана версия на Общите условия.

 

Последна актуализация: 10.03.2018 г.